Bakvatten är med i höstens katalog New Swedish Books, som ges ut av Kulturrådet för att främja litterär export. Här kan man läsa katalogen.