Svenska Akademien har tilldelat Maria Broberg och Emma Holm Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2020. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare. De senaste årens mottagare har varit Negar Naseh och Lina Wolff (2016), Johanna Holmström och Malte Persson (2017), Carolina Setterwall och Wera von Essen (2018) samt Karolina Ramqvist och Amanda Svensson (2019). Prisbeloppet är 75 000 kronor vardera.

Läs mer: https://www.svenskaakademien.se/press/stipendium-ur-gerard-bonniers-donationsfond-2020