Min förläggare, Gunilla Sondell, deltar i ett samtal om landsbygdslitteratur i Landet podcast. De pratar om hemvändar- och återvändarlitteratur. Vad är den ”sanna” bilden? Saknas den? Kan man prata om sanning i litteratur?

Den här podcasten gjordes när jag blivit antagen och strax innan Gunilla började jobba med min bok.