Kulturnyhet i Piteå-Tidningen: ”Maria Broberg är bördig från Bergsviken. Nu släpper hon romanen ’Bakvatten’, inspirerad av fallet som gav Thomas Quick ett ansikte i norr”.  Under betalvägg: www.pt.se/11447557